Enter keywords to search

Search form

ویدئو

 

 پنج خانواده، پنج شهر

 

زندگی دیگران چطور است؟ مردم جاهای دیگر دنیا چطور زندگی ‌می‌کنند؟ زندگی خانوادگی آن‌ها در پنج گوشه جهان چطور است؟

برای پیدا کردن جواب این سوال‌ها پنج خانواده مختلف را در پنج گوشه جهان پیدا کردیم و سوال‌هایمان را پرسیدیم.

پرسیدیم چطور با هم آشنا شدید؟ رابطه‌تان با خانواده‌ یکدیگر چطور است؟ کی مالک کدام بخش زندگی است؟ کارهای خانه را چطور تقسیم کرده‌اید؟ و ...سوال‌های دیگر. آن‌ها ما را به خانه و آشپزخانه‌شان راه دادند و حتی کمد لباس‌هایشان را هم به ما نشان دادند تا زندگی در شهر و خانه آنها را تماشا کنیم. 

پنج زوج از آمریکا، شرق آسیا، آفریقا، آمریکای لاتین و اروپا جلوی دوربین پلاک پنج نشستند و به سوالات ما جواب دادند. 

(اگر قادر به دیدن ویدئو نیستید >اینجا< را فشار دهید)

در قسمت ششم از مجموعه پنج خانواده، پنج شهر، زوج‌های پنج نقطه جهان توضیح می‌دهند که جامعه و قانون از آنها چه انتظاراتی دارند و آنها چطور با خواسته‌های متفاوت جامعه هماهنگ می‌کنند.