Enter keywords to search

Search form

نگار امیران

سریال داون تاون ابی در مورد قوانین نابرابر به ما چه می‌گوید

چهارشنبه, آذر 11, 1394

موضوع اصلی سریال بلند "داون تاون ابی" ارث و میراثی بود که در نبود فرزند پسر، نزدیک بود از دست خانواده اشرافی خارج شود. در کشور توسعه یافته‌ای مثل بریتانیا هم روند تغییر قوانین، برای کم کردن از نابرابری‌ زن و مرد در قرن‌های اخیر، جریان داشته و هنوز هم این روند اصلاحی ادامه دارد. 

«مام وطن» فرزندان زنان ایرانی ازدواج کرده با خارجی‌ها را نمی‌پذیرد

شنبه, مهر 11, 1394

در زبان فارسی، عبارت «مام وطن» اصطلاحی است که برای میهن و زادگاه افراد به کار می‌رود. منشا این اصطلاح  شاید این تصور است که وطن انسان، همچون زنی است که او را در آغوش گرفته است. اما در دنیای بیرون از ادبیات اوضاع به این سادگی و شاعرانگی نیست. در واقعیت زنان ایران، تعیین کننده وطن و تابعیت فرزندان‌شان نیستند.

حق و حقوقی که زنان در صد سال گذشته به دست آوردند

سه شنبه, شهريور 31, 1394

حق برابر برای زنان؟ این موضوع هنوز در بسیاری از نقاط جهان آرزو و خواب و خیال است اما نگاه به تاریخ می‌گوید در صد سال گذشته زنان دستوردهای زیادی داشته‌اند. 

حقوق زنان، در تاریخ، گاهی مالک اموال‌شان نبودند و گاهی ملکه می‌شدند

يكشنبه, شهريور 29, 1394

مسئله حق و حقوق زن‌ها در طول تاریخ مسئله فرهنگ‌ها و مذهب‌ها و حکومت‌های مختلف بوده است. گاهی حق پادشاهی داشته‌اند و گاهی حتی حق مالکیت اموال خودشان هم از آنها گرفته می‌شد. این مطلب مرور کوتاهی است بر حقوق زنان در چندین دوره تاریخی و مذهبی مختلف.