Enter keywords to search

Search form

علیرضا افزودی

ماجرای یک زندگی مشترک ۶۹ روزه؛ مرتضی کیوان و پوری سلطانی

پنجشنبه, آذر 19, 1394

سال درد،
سال اشک پوری،
سال خون مرتضی.
این بخش از سرودهٔ احمد شاملو برای بسیاری همان‌قدر آشناست که نام مرتضی کیوان. پوراندخت سلطانی شیرازی، که در سرودهٔ احمد شاملو از او با نام پوری یاد می‌شود، عروس ۶۹ روزهٔ مرتضی کیوان بود.

زندگی مشترک اخوان ثالث و ایران خانم؛ عشق و ماجراجویی و زندان

دوشنبه, آبان 11, 1394

«ایران خانم» همسر مهدی اخوان ثالث که دختر عموی او هم بود درباره تجربه زندگی با این شاعر می‌گوید «من حامله بودم که او را گرفتند. پانزده روز در زندان بود. بعد که آزاد شد دوباره آمدند و بُردندش. لاله را هشت ماهه حامله بودم. برای زایمان به مشهد رفته بودم پیش اقوامم، خبر دستگیری او را بعد از زایمان به من گفتند. وقتی آزاد شد دخترمان یازده ماهه بود.»

«بن‌بست‌ها و شاهراه‌»های زندگی خانوادگی محمدعلی سپانلو

شنبه, تير 27, 1394

زندگی روشنفکران هم مثل زندگی‌های معمولی گاه به بن بست می‌خورد، محمدعلی سپانلوی شاعر و پرتو نوری‌علا بازیگر و شاعر هم از کسانی‌اند که در مصاحبه‌ها و خاطرات‌شان از همین «شاهراه‌ها و بن‌بست‌ها» در زندگی‌ خانوادگی‌اش گفته‌اند.