Enter keywords to search

Search form

نمایشگاه

در فاصله سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ روند شکل گیری ازدواج ها کم تر شده و به نسبت آن روند طلاق بین زن و شوهرها افزایش پیدا کرده است. 

,

این که ما در میان دور و بری‌های خودمان شاهد افزایش جدایی‌ها هستیم و هر سال کمتر از سال‌های پیش به مراسم ازدواج زوج‌های جوان فامیل و آشنا دعوت می‌شویم فقط یک حس عمومی اشتباه نیست بلکه آمار و ارقامی که سازمان‌های مرتبط ارائه می‌کنند نشان می‌دهد در واقع هر سال تعداد بیشتری از مردم از یکدیگر طلاق می‌گیرند و تعداد کمتری ازدواج می‌کنند.

در سال‌های گذشته مسئولانی که در ایران با آمار طلاق مواجه شده‌اند بارها از "وضعیت هشدار" صحبت کرده‌اند اما آمار واقعا چه می‌گوید؟ 

در این اینفوگرافیک بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور، میزان طلاق‌ها به ازدواج‌ها ثبت شده است. 

نگاهی به این تصویر روشن می‌کند که در سال ۱۳۸۳ در مقابل هر ۱۰ نفری که ازدواج‌شان را ثبت کرده‌اند، یک طلاق رخ داده است. 

ده سال بعد طلاق‌ها به مرور بسیار بیشتر شده‌اند تا جایی که در سال ۱۳۸۳ در مقابل هر چهار ازدواج ثبت شده یک طلاق اتفاق افتاده است. 

یعنی اگر در سال ۱۳۸۳ یک دهم از ازدواج‌ها به طلاق منجر شده، ده سال بعد و در سال ۱۳۹۳ این آمار به یک چهارم افزایش پیدا کرده است یعنی سازمان ثبت احوال چهار واقعه ازدواج و یک واقعه طلاق را ثبت کرده است. 

لازم است بدانیم که تغییر ساختار جمعیتی کشور از جمله متغیرهایی است که بر این آمار تاثیر گذاشته است. 

4 / 29 / 1394
بخشی از طرح اتاق خواب ایرانی
3 / 4 / 1394
شروط ضمن عقد
2 / 7 / 1394