Enter keywords to search

Search form

اینفوگرافیک: چطور در یک دوره ده ساله طلاق‌ها بیشتر و بیشتر شدند

چهارشنبه, آذر 18, 1394 Wednesday, December 09, 2015

در سال‌های گذشته مسئولانی که در ایران با آمار طلاق مواجه شده‌اند بارها از "وضعیت هشدار" صحبت کرده‌اند اما آمار واقعا چه می‌گوید؟ 

در این اینفوگرافیک بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور، میزان طلاق‌ها به ازدواج‌ها ثبت شده است. 

نگاهی به این تصویر روشن می‌کند که در سال ۱۳۸۳ در مقابل هر ۱۰ نفری که ازدواج‌شان را ثبت کرده‌اند، یک طلاق رخ داده است. 

ده سال بعد طلاق‌ها به مرور بسیار بیشتر شده‌اند تا جایی که در سال ۱۳۸۳ در مقابل هر چهار ازدواج ثبت شده یک طلاق اتفاق افتاده است. 

یعنی اگر در سال ۱۳۸۳ یک دهم از ازدواج‌ها به طلاق منجر شده، ده سال بعد و در سال ۱۳۹۳ این آمار به یک چهارم افزایش پیدا کرده است یعنی سازمان ثبت احوال چهار واقعه ازدواج و یک واقعه طلاق را ثبت کرده است. 

لازم است بدانیم که تغییر ساختار جمعیتی کشور از جمله متغیرهایی است که بر این آمار تاثیر گذاشته است. 

برای دیدن تصویر در اندازه بزرگ،  >> اینجا<<  را کلیک کنید.

سال ۱۳۸۳ به ازای هر ۱۰ ازدواج صورت گرفته در کشور یک طلاق ثبت شده است. اما در استان البرز نسبت طلاق به ازدواج یک به پنج بوده است.

در سال ۱۳۸۴ در ازای هر ۹ ازدواج یک طلاق ثبت شده است اما در استان البرز نسبت طلاق به ازدواج یک به چهار بوده است.

در سال ۱۳۸۵ در ازای هر ازدواج در ایران یک طلاق ثبت شده است. اما در استان البرز نسبت طلاق به ازدواج یک به چهار بوده است.

در سال ۱۳۸۶ به ازای هر هشت ازدواج یک طلاق در ایران ثبت شده است. اما در استان البرز نسبت طلاق به ازدواج یک به چهار بوده است.

در سال ۱۳۸۷ به ازای هر هفت ازدواج یک طلاق در ایران ثبت شده است. اما در استان البرز نسبت طلاق به ازدواج یک به چهار بوده است.

در سال ۱۳۸۸  به ازای هر هفت ازدواج یک طلاق در ایران ثبت شده است. اما در استان البرز نسبت طلاق به ازدواج یک به چهار بوده است.

در سال ۱۳۸۹   به ازای هر شش ازدواج یک طلاق در ایران ثبت شده است. اما در استان البرز نسبت طلاق به ازدواج یک به سه  بوده است.

در سال ۱۳۹۰   به ازای هر شش ازدواج یک طلاق در ایران ثبت شده است. اما در استان البرز نسبت طلاق به ازدواج یک به سه  بوده است.

در سال ۱۳۹۱   به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق در ایران ثبت شده است. اما در استان البرز نسبت طلاق به ازدواج یک به سه  بوده است.

در سال ۱۳۹۲   به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق در ایران ثبت شده است. اما در استان البرز نسبت طلاق به ازدواج یک به سه  بوده است.

در سال ۱۳۹۳   به ازای هر چهار ازدواج یک طلاق در ایران ثبت شده است. اما در استان البرز نسبت طلاق به ازدواج یک به سه  بوده است.