Enter keywords to search

Search form

پنج خانواده، پنج شهر- قسمت ششم: در برابر قانون و جامعه


دوشنبه, شهريور 23, 1394 Monday, September 14, 2015

در قسمت ششم از مجموعه پنج خانواده، پنج شهر، زوج‌های پنج نقطه جهان توضیح می‌دهند که جامعه و قانون از آنها چه انتظاراتی دارند و آنها چطور با خواسته‌های متفاوت جامعه هماهنگ می‌کنند. 

(اگر قادر به دیدن ویدئو نیستید >اینجا< را فشار دهید)