Enter keywords to search

Search form

شهر زندگی

هر سه ثانیه یک عروسک باربی در گوشه‌ای از جهان فروخته می‌شود. چندین دهه است که این عروسک در اتاق میلیون‌ها دختربچه حضور دارد. از همان روز اولی که باربی وارد بازار شد به خاطر هیکل خیلی خوش‌فرمش مورد انتقاد بسیاری قرار گرفت.

صحبت از نابرابری حقوق زنان با مردها که به میان می‌آید ذهن همه به جانب کشورهای توسعه نیافته می‌رود اما در غرب هم هنوز کسی مثل مریل استریپ ستاره سینما از جمله کسانی است که برای دست پیدا کردن به این برابری مبارزه می‌کند.از وکالت تا سیاست، از سینما تا موسیقی آمار نشان می‌دهد که عرصه برای حضور زنان هنوز تنگ است.

یکی از جنجال‌های سینمای ایران، بر سر فیلم شوکران اتفاق افتاد. فیلمی که در آن دو قهرمان زن و مرد داستان (هدیه تهرانی و فریبرز عرب‌نیا) بر حسب تصادف با هم آشنا می‌شوند و به خاطر اعتقادات مذهبی مرد، رابطه‌شان به صیغه موقت ازدواج کشیده می‌شود.