Enter keywords to search

Search form

سلامت

 uwe umstätter/imageBROKER/Corbis

رابطه عاطفی و عاشقانه با افرادی که از ما خیلی جوان‌تر یا خیلی مسن‌تر هستند، جذابیت‌ها و چالش‌های خاصی دارد. در این مطلب به برخی مسائلی که این روابط را از بقیه روابط متمایز می‌کند می‌پردازیم.

Klaus Tiedge/Corbis

پدر و مادرها در دوران بچه‌داریشان باید به سوال‌های عجیب و غریب مختلفی جواب بدهند که از کودکی تا نوجوانی و حتی جوانی ادامه دارند.

یکی از این سوال‌ها که در دوران نوجوانی ممکن است والدین با آن روبرو شوند این است که من چطور استارت یک رابطه را بزنم یا به بیان دیگر من چه جوری دوست دختر یا دوست پسر پیدا کنم؟

Wavebreakmedia LTD/Wavebreak Media

اگر زمانی  در جامعه ایرانی خیانت مردان امری عادی به حساب می‌آمد، امروزه تعداد زن‌هایی هم که به رابطه خود متعهد نمی‌مانند بیشتر شده است. در این شرایط هم قانون‌گذار و هم برنامه‌ریزان فرهنگی باید برای ترویج فرهنگ مبتنی بر احترام و برابری طلبی در خانواده برنامه ریزی کنند. 

Milena Boniek/PhotoAlto/Corbis

در رابطه راه دور، نگاه و لمس در کار نیست و در نبود این دو عنصر، نوشته و تصویر، جای لمس و صفحه کامپیوتر یا موبایل جای نگاه را می‌گیرد. با تمام عکس‌ها و شکلک‌های موجود، ممکن است سو تفاهم‌های زیادی شکل بگیرد که اگر دو طرف کنار هم بودند اصلا بوجود نمی‌آید. اما چاره چیست؟

/Ozgur Donmaz/Ocean/Corbis

زنان و کودکان عموما دو گروه اصلی هستند که آماج وهدف اعمال  خشونت خانگى قرار می‌گیرند. البته این خشونت اَشکال متفاوتی به خود می‌گیرد. به نظر می‌رسد شایع‌ترین نوع خشونت، خشونت فیزیکی است که به دلیل آنکه آثاری از خود به جای می‌گذارد از آن به عنوان خشونت آشکار یاد می‌شود.